Fleet-awards 2012Poradnik: na co zwrócić uwagę przy zakupie alkomatu.

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka niezbędnych informacji, na które należy koniecznie zwrócić uwagę zanim dokona się zakupu alkomatu. Wiele osób decydując się na zakup alkomatu nie zdaje sobie sprawy, że na rynku dostępne są produkty, które całkowicie nie nadają się do kontrolowania stanu trzeźwości. Wiedząc jaką funkcję ma spełniać alkomat należy świadomie dokonywać wyboru i unikać sprzedawców, którzy celowo wprowadzają Klientów w błąd, co do jakości oraz dokładności urządzeń pomiarowych.

Mamy nadzieję, że poniższe informacje pomogą Państwu uniknąć zakupu nieodpowiedniego alkomatu.

1. SENSOR (półprzewodnikowy, elektrochemiczny): najczęściej wyróżniamy 3 grupy alkomatów: półprzewodnikowe, elektrochemiczne, spektrofotometryczne. Testery półprzewodnikowe należą do najgorszej grupy z wymienionych, które np. osobie trzeźwej mogą pokazać wynik 0,5 promila, a osobie pod wypływem alkoholu wynik 0,0 promila.
Zalecamy sensor elektrochemiczny, który zazwyczaj gwarantuje wysoką dokładność, stabilność pomiarów w czasie, powtarzalność oraz odporność na uszkodzenia. Czujniki elektrochemiczne nie ulegają spaleniu, jak to ma miejsce w alkomatach półprzewodnikowych.
W różnych krajach europejskich wprowadza się regulacje prawne, których celem jest ograniczenie sprzedaży alkomatów niespełniających wymagań dla urządzeń pomiarowych. Zazwyczaj dotyczy to grupy alkomatów z czujnikami półprzewodnikowymi, w których często spotyka się takie wady jak:


Policja najczęściej wykorzystuje do kontroli kierowców alkomaty z czujnikami elektrochemicznymi lub spektrofotometrycznymi.

UWAGA!!! W ostatnim czasie pojawiło się wiele słabych jakościowo alkomatów zawierających czujniki elektrochemiczne, które nie gwarantują dokładności oraz stabilności pomiarów w czasie. Dlatego warto ufać alkomatom wyposażonym w sprawdzone np. europejskie czujniki elektrochemiczne, posiadające wysokie parametry techniczne.


2. DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW: powinna być wyraźnie określona np. w procentach ± 10%. Uwaga: % jest również jednostką pomiarową tak jak promil, mg/l czy g/l. Często wprowadza się kupującego w błąd podając dokładność 0,01%. Przykład ten oznacza, że alkomat wyświetla wynik z dokładnością do jednej setnej procenta (0,00 %, 0,01 %, 0,02 % itd.), natomiast błąd pomiaru jest nieznany.

Dlatego należy pamiętać, że podawane przez sprzedawców lub importerów określenia:

mogą nie mieć nic wspólnego z dokładnością pomiaru alkomatu. Informują jedynie z iloma miejscami po przecinku są wyświetlane wyniki.

Jeżeli urządzenie nie posiada określonej „dokładność pomiaru” a jedynie „dokładność” np. 0,01, to całkowicie odradzamy zakup takiego gadżetu ze względu na fakt, że przy rzeczywistym stężeniu 1,000 promila taki alkomat może wyświetlić wynik pomiaru np. 0,15 promila i jest to prawidłowo działający alkomat wyświetlający pomiar z dokładnością do jednej setnej 0,01. Błąd pomiaru nie był podany, dlatego faktyczny błąd rzędu 85% może nie być podstawą do uznania reklamacji gwarancyjnej.


3. KALIBRACJA: ma na celu sprawdzenie dokładności urządzenia oraz przywrócenia mu właściwej dokładności pomiaru.
PAMIĘTAJ!! Wykonanie kalibracji ma swój cel wyłącznie wtedy, kiedy na urządzenie jest określona dokładność pomiaru. Warto zatem kupić alkomat, który posiada wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny z podaną dokładnością, nie wymagający częstej kalibracji lub wymiany sensora po określonej ilości pomiarów.
Kalibracja jest usługą dodatkową, nieobowiązkową i niewykonywanie jej nie może być przyczyną nie uznania reklamacji w przypadku uszkodzenia alkomatu lub spalenia się sensora.

Niestety wielu sprzedawców oraz importerów umieszcza informacje, że nie udziela gwarancji na sensor lub jest ona uwarunkowana wykonywaniem kalibracji w określonych odstępach czasu podanych w gwarancji lub instrukcji obsługi. Są to często zapisy, o których Klient dowiaduje się dopiero w przypadku, gdy odsyła niesprawny alkomat do sprzedawcy. Dodatkowo firmy za usługę kalibracji pobierają często wysoką cenę, która tym bardziej zwiększa koszty eksploatacji urządzenia. Uważać należy również na zachęcające programy darmowej kalibracji – mogą dotyczyć tylko pierwszej usługi, a niewykonywanie kolejnych (w odstępach 3-6 miesięcy) może powodować utratę gwarancji (jeżeli dostawca udzielił gwarancji na sensor).


4. GWARANCJA: przed pierwszym użyciem alkomatu należy dokładnie zapoznać się z warunkami gwarancji, z instrukcją obsługi oraz np. dokumentem darmowej kalibracji. Należy sprawdzić, czy parametry techniczne alkomatu i gwarancje zamieszczone na stronie sklepu, w którym kupowało się alkomat są zgodne z parametrami zawartymi w instrukcji obsługi i gwarancji alkomatu (np. czy jest gwarancja na sensor, jaka jest dokładność pomiaru). Jeśli są niezgodne należy niezwłocznie zwrócić urządzenie sprzedawcy zanim wykonamy pierwsze pomiary!
UWAGA!!! Szczególną uwagę należy zwrócić, czy gwarancją objęty jest sensor – sprzedawcy często udzielają gwarancji na alkomat, natomiast nie udzielają gwarancji na sensor uważając, że jest to część, która podlega eksploatacji jak ustniki czy baterie. Zalecamy kupować alkomaty z gwarancją na sensor.


5. SERWIS POGWARANCYJNY: alkomat powinien służyć Klientowi nie tylko w okresie gwarancji, ale także długo po jej zakończeniu. Kupując alkomat warto zwrócić uwagę na producenta. Dobrze mieć pewność, że alkomat będzie miał zagwarantowany serwis pogwarancyjny, a tym samym dostępność części po okresie gwarancji. Należy dowiedzieć się u sprzedawcy, jak funkcjonuje serwis pogwarancyjny u danego producenta i z jakimi kosztami się wiąże. Niestety często bywa, iż koszty naprawy pogwarancyjnej przewyższają koszt zakupu nowego urządzenia, a czas naprawy może trwać nawet kilka miesięcy!


6. USTNIKI: muszą być odpowiednie dla danego alkomatu, czyli takie jak zalecane przez producenta. Nie należy stosować ustników rurkowych, które są zwykłymi słomkami i mogą wprowadzić błąd pomiaru, a w niektórych przypadkach uszkodzić alkomat. Warto upewnić się, czy po upływie gwarancji będzie można swobodnie dokupić potrzebne ustniki, czy będą dostępne na rynku. Ustniki powinny być higieniczne, każdy pakowany indywidualnie.
Klientom, którym jednak zależy na zminimalizowaniu kosztów eksploatacji nie zalecamy używania nieoryginalnych ustników (ustników rurkowych tzw. słomek), tylko zdecydowanie się na zakup alkomatu z przystosowanym ustnikiem lejkowym. Przy dużych ilościach pomiaru zakup ustnika lejkowego jest znacznie tańszy niż ustników słomkowych, np. koszt zakupu ustnika lejkowego do alkomatu Alkohit X100 wynosi około 9zł i można nim wykonać średnio kilkanaście tysięcy pomiarów.

Ufamy, że informacje zawarte w poradniku przydadzą się Państwu przy wyborze alkomatu.
Jeżeli chcielibyście Państwo, abyśmy poruszyli lub rozwinęli inne zagadnienia prosimy o kontakt: allegro@alkohit.pl